Firmamız etimesgut halı yıkama hakkında Ankaranın güzide ilçelerinden olan Etimnesgut ilçemiz hakkında siz değerli hakkımıza ayrıntılı bilgi sunuyoruz. Etimesgut Halı Yıkama firması Etimesgutta her zaman en güvenilir ve temiz halı yıkama ve koltuk yıkama ve web sitemizde göreceğiniz diğer bütün hizmetleri özen ve itina vermektedir. Biz kalite ve müşteri memnuniyeti anlayışımızla daima öncü halı yıkamacı firmalardan olduk ve her zaman bu hassasiyetimizi devam ettireceğiz.Etimesgut, Ankaranın metropol ilçelerinden biridir.
Tarihi 
Arkeolojik araştırmalar sonucunda bulunan eserlerden, beldemiz yerleşiminin M.Ö. 2000 yıllarına kadar indiği anlaşılmaktadır. Beldede bulunan Frigya Aslanı yöremizin ilk defa M.Ö.VII. yüzyılda Frigyalılar tarafından mesken olarak kurulduğunu gösteren önemli bir kanıt teşkil etmektedir.
İlçenin tarihi Ankaraya yakınlığından dolayı Ankara Tarihi ile çok büyük ölçüde aynı özellikleri gösterir. Ankara ve çevresinin Lidya, Pers, Galat, Roma ve Bizans İmparatorluklarının toprakları içinde yer aldığı; Türk hakimiyetinin Malazgirt Zaferinden sonra gerçekleştiği, 1073te Türklerin; 1308de İlhanlıların; bir sürede Ertena valileri ve ahileri tarafından idare edildiği; 1402den sonra Moğolların egemenliği altında kaldığı; 1833te Mısır Valisi Mehmet Ali Paşanın bu yöreleri ele geçirdiği tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. 1902 yılında Ankara 5 sancak ve 2l kazası olan bir merkez sancağı idi. Belde Zir (Yenikent) kazasına bağlı olarak kalmıştır. İlk çağlarda beldenin ismi Amaksis, Etimesguta adını veren Ahi Mesud, Ahi Elvan gibi Türk büyüklerinden, Ahi Elvan Hazretlerinin Türbesi Elvanköy de Elvanköy Cami avlusunda bulunmaktadır. kaynak: T.C. Ankara Valiliği internet sitesi ve daha sonra da Etimesgut olarak değişikliğe uğramıştır.
Belde, 20 Mayıs 1990 gün ve 20525 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3644 Sayılı Kanunla ilçe yapılmış, hemen ardından 19 Ağustos 1990 tarihinde yapılan Belediye Başkanlığı seçimi ile Belediye Teşkilatı kurulmuştur.
Atatürk; Etimesguta özel bir ilgi göstermiştir. Zaman zaman Etimesgutu ziyaret eder, at gezintileri sırasında halkla sohbet ederek, zirai mahsul hakkında bilgi almıştır. Halen Halk Sağlığı Laboratuarı olarak kullanılmakta olan bina içinde, kendisine tahsis edilmiş olan odada istirahat ve özel çalışmalarını sürdürmüştür.
Etimesgut Bucak iken Devlet Hastanesi, PTT, hamam, şadırvanlı çarşı ve sekiz memur lojmanı gibi hizmet birimleri Atatürk zamanında yaptırılmıştır.
Coğrafi yapısı 
Etimesgut ilçesi Ankaranın batısında toplam 10.300 hektar yüzölçümüne sahip Ankara metropolünün merkez ilçelerinden biridir. Batısında Sincan, kuzey, güney ve doğusunda Yenimahalle ilçeleri ile komşudur.
Yeryüzü şekilleri : Etimesgut ilçesi, Doğudan batıya doğru eğimi azalan çanak şeklinde bir oluk Vadi görünümdedir. Vadinin tabanına oturmuş Ankara çayına dik tepe aralarından uzanan yan vadilerle bütünleşen Ankara Ovası yer alır. İlçemizin ortalama yüksekliği ise 807 metredir.
Akarsuları : Etimesgut doğudan batıya %3 eğimi ile geçen Ankara Çayı, Çubuk, İncesu ve Hatip Çaylarının birleşmesiyle oluşmuştur.
Göller : İlçede doğal göl yoktur. Eryaman Mahallesinde killi bir yapı üzerinde, daha çok yağmur suları ile beslenen Susuz Göleti bulunur. Gölet çevresi tatil günlerinde Etimesgut halkının dinlenme yeridir.
İklim : Etimesgutta İç Anadolu karasal ikliminin genel özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk geçer. Yağış daha çok kış ve ilkbahar aylarında düşer. Yazın ve sonbaharda yağışlar iyice azalır. Yıllık yağış miktarı 367 milimetre kadardır. Kış aylarında don olayı görülür. Sıcaklık ocak ayında nadiren de olsa –15Cye kadar düşer. En çok kar yağışı Ocak ayında olmaktadır. Gündüz ile gece, yaz ile kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkları önemli ölçüde büyüktür. İlçemizde ilkbahar ve yaz mevsimlerinde güneybatı, sonbahar mevsiminde güney-doğu, kışın ise daha çok kuzey rüzgarları etkilidir.
Bitki Örtüsü : İç Anadolu bölgesi genelde geniş bir step alanıdır. Yüksek dağlık alanlarla denizden ayrılmış olduğundan iklimi karasaldır. İklimin bu özelliği bitki örtüsünüde belirlemektedir. Ankara ve Etimesgutta da doğal bitki örtüsü bozkır (step)dır. Yağışlı dönemlerde yeşillenen, kurak yaz döneminde sararıp kuruyan otlardır. Artemisia (Yavşan otu), Ocanthalimon (Çoban yastığı) bitki türleri oldukça yaygındır.
Toprak Özellikleri: İç Anadolunun gerçek step alanlarındaki en yaygın toprak türü Kahverengi Zonal topraklardır. Başlıca elemanı kalsiyum karbonatlı kil olan topraklar humusça fakirdir.
Nüfus 
Yıl   Nüfus 
1927 200 
1990 69.960 
1997 112.659 
2000 169.615 
2005 274.126 
2007 289.601 
2009 330.223 
İlçe halkının %95i okuma yazma bilmektedir. İlçede nüfus artışını birbirinden farklı iki süreç belirlemiştir. Bunlardan ilki 1950li yıllarda başlayan köyden kente göç olgusudur. Kırsal alanda giderek artan mekanizasyon, mülkiyetin miras yoluyla küçülmesi, hane halkının kalabalık oluşu, tarımda piyasa ekonomisinin maliyetleri zorlaması gibi eş zamanlı nedenler, gizli işsizliği açığa çıkararak, kır alanında dışlanmayı zorlaması sonucu genç ve çalışabilir durumdaki işgücü, büyük kentlerde iş bulmak ve kurmak umuduyla Gecekondu olarak adlandırılan kent ve varoşlarına hızla yerleşerek kentliliğe ilk adımlarını atmışlardır.
Bugün Etimesgutda Eryaman, Elvankent, Emirler, Güzelkent, Yapracık ve Elvan Mahallesi olarak adlandırılan toplu konut bölgeleri dışında kalan diğer semtlerimizde ki gecekondu yapılaşması hızla modern şehircilik anlayışına uygun olarak yapılaşmaktadır.
İlçede nüfus artışını belirleyen ikinci süreç ise; Ankara metropolünde yer alan Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Mamak, Keçiören gibi diğer ilçelerde mevcut imar planlarına göre imara açılabilecek sahaların sınırına gelinmiş olması ve arsa maliyetlerinin astronomik rakamlara ulaşması gibi nedenler, Toplu konut yapılaşma arayışlarında Etimesgutu yüksek seviyede bir cazibe merkezi haline getirmiştir.
Çok daha ucuz fiyatlarla Arsa Ofisi tarafından sağlanan arsalar üzerinde, çok sayıdaki konut kooperatifleri ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Altay, Elvan, Eryaman gibi mahallelerde büyük sayılarda konut yapılaşmasına gidilmiştir. Bu gelişme, Ankara içinden eski kiracı konumundaki aileleri Etimesguta çekerken, Ankara dışından da nüfus çeken sonuçlar yaratmıştır.
Önümüzdeki beş yıl içinde Etimesgut nüfusunun 400-450 bin civarında olacağı kuvvetle tahmin edilmekte ve bu noktaya gelindiğinde gecekondularda iskan eden nüfusun azalacağı ümit edilmektedir.
İlk genel nüfus Etimesguta bağlı (eskiden) iki köy bulunmakta (son yapılan değişiklikle köyler mahalle statüsüne geçmiştir).Bu köyler;
1- Bağlıca Köyü : Etimesguta uzaklığı 7 km olan köyün imar çalışmaları Bağlıca 1.Etap ve Bağlıca 2.Etap olarak yapılmış ve tamamlanmıştır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 938dir.
2- Yapracık Mahallesi : Etimesguta uzaklığı 18 kmdir. Mahalle içi planlaması yapılmakta olup, Mahalle çevresinde kalan 2.800 hektarlık alan plansız olup, belediye mücavir alanı sınırları içerisindedir. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 740tır.
Gençlik ve spor 
İlçede Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çeşitli spor faaliyetleri sürdürülmektedir. Başlıca faaliyetler, Gençler Arası Futbol Turnuvası, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, Minikler Atletizm Turnuvası, Minikler, Yıldızlar, Gençler Arası Kaymakamlık Koşusu v.b. gibi sportif etkinlikler düzenlenmektedir.
Ancak gençlerin ihtiyacına cevap verebilecek yeterli düzeyde kapalı spor salonlarına, yüzme havuzlarına, açık semt sahalarına ve en az 50 bin kişilik bir stadyuma şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.
Kültür ve turizm 
Ankara metropolünün batı yakasında yer alan ilçemizde ilk yerleşim gecekondulaşma şeklindekendini göstermiştir. Kırsal alandan gelen nüfus hareketi ülkemizin genişçe bir coğrafi alanını kapsamaktadır.
Nüfusun büyükçe bir kısmını Erzurum, Kars, Çankırı, Yozgat, Çorum gibi illerimizden gelen vatandaşlarımız oluşturmaktadır.Bu demografik yapı içinde ilçemizin ilk çekirdeğini oluşturan gecekondu bölgesi Sosyal ve Kültürel yönden Anadolu insanımızın kesitini oluşturmaktadır.
Konuşulan dil, lehçe, dinsel inanç, örf ve adetleriyle farklı illerin oluşturduğu çok renklilik kendi içinde yeniden çeşitli kültürel alışverişlerle yeni sosya-kültürel yapıya dönüşmektedir. Düğünlerde, sünnetlerde, ramazanlarda, cenazelerde, siyasette, dernek etkinliklerinde yardımlaşmalarda Anadolu âdetlerinin Anadolu davranışlarının ilçemizde yeniden filizlendiğini görürüz. İlçemizdeki kültürel ve sosyal yaşamda gecekondu bölgesinden farklı olarak ikinci bir yaşam alanı mevcuttur.
Başbakanlık Eryaman Toplu Konutları, Askeri Kampüsler alanı, Elvankent, Güzelkent, şeker Farikası Kampüsü, TRT Kampüsü farklı bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Bu kampüslerimiz otelkent konumunda olup, gündüzleri büyük oranda boş, geceleri dolan yerleşim alanlarıdır.
Sakinlerinin işyeri daha çok ilçe merkezi dışındadır. Kampüsler kendi içinde kendine yeterli olarak tanzim edilmiş olduğundan, kampüs sakinlerinin ilçe geneliyle ilişkileri yok denecek seviyededir.
İlçe halkında dernekçilik, siyasi parti, spor klüpleri, düğün, cenaze gibi aktivite ve dinamizm daha çok gecekondu kesiminde mevcuttur. İlçemiz diğer bir yönüyle modern kentleşmede örnek yapılaşmalara sahne olmaktadır.
Sosyal durum
İlçede yaşayanların çoğunluğunu memur, işçi ve küçük esnaf oluşturmaktadır. Yurdun her bölgesinden İlçemize yerleşen aileleri görmek mümkündür. İlçe Merkezi ve köyleri dahil sosyal yaşantı Türkiye standartlarındadır.
İlçe sakinlerinin kültürel etkinliklere katılmalarına imkân sağlayacak Sinema, Tiyatro, Kapalı Spor Salonu, Yüzme havuzu, düğün salonu, açık spor sahaları vs. gibi tesisler yeterince bulunmamaktadır. Ancak, Kooperatiflerin kurdukları sitelerin bu konularda özel çabaları olmaktadır.
İlçede konut sıkıntısı yoktur. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Eryaman semtinde tahsis edilen yerlere Etaplar halinde konut yapımları devam etmektedir. Ayrıca özel kooperatifler eliyle konut yapımı hızla sürdürülmektedir.
Altyapı durumu 
Etimesgut tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuştur. Bugün de Ankara - İstanbul demiryolu, Ankara Ayaş ve Ankara İstanbul karayolu Etimesguttan geçmektedir. Ayrıca Ankara - Eskişehir karayolu ilçenin güney sınırını teşkil etmektedir. Ankara otobanı çevre yolunun büyük bir bölümü Etimesgut sınırları içerisindedir. Etimesguta karayolu ile aşağıdaki noktalardan girilir. Eskişehir yolu Zırhlı Birlikler kavşağından, İstanbul Yolu şaşmaz Kavşağından, Ayaş Yolu şeker Fabrikası önü ve çevre yolu bağlantı girişinden, Sincan yönünden ise iki ilçenin ortak istasyon caddesi girişinden yapılabilir. Otobüs ve dolmuş seferler Eskişehir Yolu ve İstanbul Yolu olmak üzere iki güzergâh üzerinden yapılır. Ayrıca Etimesgutu doğu - batı yönünde bir baştan bir başa aşıp giden banliyö trenlerinin de Etimesgut ulaşımına önemli bir katkısı vardır. Askeri havaalanı, Türkkuşu tesisleri ve kara havacılık tesisleri de ilçe sınırları içerisindedir. Etimesgutta bir PTT Müdürlüğü ve buna bağlı ilçenin muhtelif mahallelerinde PTT şubeleri, Elvankentte Telekoma ait büyük bir telefon santrali vardır.